03 jaanuar 2011

Elurikkuse manifest

Potsatas minugi postkasti vabadkodanikud@googlegroups.com listi saadetud manifesti kavand. Otsisin siis teksti internetist - ei leidnud. Seepärast riputasin siia nii üles nagu mulle tuli:

Tere hea kaasamõtleja….

…kes Te olite kutsutud või saite osaleda meie hiljutisel koosolekul, kus arutati parteivõimust vabama riigivalitsemise teket ja tähendust (vabandust, kui mõni adressaat pole varem sellest ettevõtmisest siiski kuulnud.)
Räägitu põhjal sai aastavahetuseks kokku lühike üleskutse mitmekesisuse ja kohanemisvõime toetuseks. Meie ühiskonna viimaste aastate jooksul valitud juhtimisviis ei toeta kumbagi neist, sest kilbile on tõstetud poliitilise elu vaesumine (unistus kaheparteisüsteemist) ning kohanemisvõime kahanemine (reformid on läbi, ei muutustele).
Looduse ja/või reaalsuse piirid sellest oma kohta ei muuda. Kahtlemata suudetakse neid piire aeg-ajalt jõuga ületada, kuid sel juhul inimeste tulevase heaolu ja tervise arvelt.

Kaarel Tarand kirjutas arutatu lühikokkuvõttena avaliku pöördumise teksti mustandi, millele kutsume pakkuma lähipäevade jooksul täiendusi ja täpsustusi.
Pöördumise lõpptekstile kutsume alla kirjutama neid, kellele mõte parteivabamast, see tähendab elu- ja ideerikkamast riigikogust ja otsustamisest on oluline. Kutsume neid, kes näevad, et ideede turuplatsita ei funktsioneeri tulemuslikult ka ükski teine turg ja et vaid ideede võimalikult täielik spekter otsuste alusena teeb otsustest ka kestlikud.

"ON AEG
igas mõttes rikkamaks ühiskonnaks!
Nii ühiskond, inimelud kui ka elusloodus võivad olla rikkad või vaesed. Meie räägime elurikkusest kui vaesuse ja üksluisuse vastandist.

Elurikkuse manifest
Mets elab hästi, kui selles on eluõigus kõigil suurtel ja väikestel. Kui metsas elavad ainult hundid ja siilid, on mets vaene, samuti nagu ta on vaene, kui seal kasvab vaid üks päikest varjutav suur tamm. Ühiskond elab hästi ja on elurikas, kui selles on eluõigus kõrvuti kõigil suurematel ja väiksematel ideedel. Ja ühiskond on vaene, kui tema kogu energia kulub ainult ühe, parima ja ainuõige idee väljaselgitamisele ning jõuga selle järgi elamisele. On aeg lõpetada võistlus, milles väärtus on ainult esikohal.
Monopol on vaesus, mitte rikkus nii metsas kui ka poliitikas. Kaks erakonda hea, neli erakonda parem. Neli ideed hea, kaheksa ideed parem. On aeg saata laiali monopolid põllul, äris ja juhtimises. Iga monopol toob kaasa esmalt seisaku ja seejärel allakäigu.
On aeg taastada ühiskonna elurikkus. See tähendab eluõigust kõigile ideedele, nii suurtele kui ka väikestele. See tähendab, et ühiskonnas on tähtis kõigi osavõtt, mitte ühe võit.
Mustavalge maailm on lihtne, kuid vaene. On aeg vabastada värvid mustvalgest vanglast. Elurikkus sisaldab kõiki värve. On aeg lõpetada vaesumine riigi juhtimises ning tuua tagasi kõik värvid ka riigi mustvalgeks vaesunud parlamenti.
Eesti rahva aastatuhande eesmärgid on saavutatud. Need on saavutatud ühekaupa ja ühekordse pingutusega. Kuid need asuvad väljaspool meid või siis oleme me osa millestki meist suuremast. Meil on ühisturg, kaitseplaan, vaba piiriületus ja ühisraha. On aeg seada eesmärke, mida oleks korraga palju ja mis rikastaksid meid ka seesmiselt. Me oleme osa globaalsest elurikkusest juhul, kui me oleme erinevad, mitte aina sarnasemad kõigile ülejäänutele. On aeg rikastada maailma Eesti eripäradega, luua ainulaadset, mitte parimaid koopiaid. On aeg pingutada ainulaadse loomingu, mitte seltskonda kuulumise nimel.
Kestlikkus on omadus, mis tuleb loovust hoidvast ja mitmekesisest keskkonnast ning kireva ja laia ilmapildiga inimeste otsustest. Õiged ja arukad investeeringud on ka jätkusuutliku majanduse aluseks, mis omakorda loob võimalusi koguda makse, et edendada aina elamis- ja osalemisväärsemat ühiskonda.
On aeg muuta Eesti vääriselupaigaks. Inimeste vääriselupaigaks muu hulgas."

See uuteks dokument on mõteteks ja seisukohtadeks avatud.
Ootan siis Te seisukohavõtte paari järgmise päeva jooksul. Lühendused ja selgemakstegemised loomulikult teretulnud.
Ühtlasi on mul hea meel kutsuda Teid Tallinnasse, Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu maja (Wismari 3) teise korruse saali eeloleval neljapäeval kell 9.00 hommikul, et anda sellele pöördumisele veel viimane lihv ja see ka huviliste poolt allkirjastada. Traditsiooniline hommikusöök ootab kõiki ka sellel korral. Palun teatage oma osalemisest või mitteosalemisest e-kirjaga: idla@mac.com. Lisainfo telefonil 555 20105 (Katrin).

Kui tunnete, et mõni te tuttavatest-sõpradest oleks huvitet sellise pöördumise loomisele kaasa aitamast andke siis sellest kah teada.

Lugupidamisega
Marek Strandberg
55520108

Kommentaare ei ole: